Nyheter

Domstolene som scene for relasjonstyrannen

Les advokat Thea Totland i Barneadvokatenes kronikk som handler om hvordan det er å stå i retten med en relasjonstyrann som motpart!

Les mer

Besteforeldres rett til samvær når omsorgen er overtatt av det offentlige.

Har besteforeldre rett til å være part i sak for fylkesnemnda, når nemnda skal behandle behandle omsorgsovertakelse? Har de egen rett til samvær? Rettspraksis slår fast at når samvær med biologiske foreldre er svært begrenset, så kan partsrettigheter, og besteforeldre få fastsatt eget samvær med…

Les mer

Troskapsavtaler samboere. Mistet bil og bolig.

Troskapsavtale ble inngått mellom samboere. Samboer var utro, og det ble krevet gjennomføring av avtale. Lagmannsretten gav medhold. Det er inngått avtale mellom partene, undertegnet 2016. Begge partene deltok i forhandling om hvordan avtalen skulle utformes, og avtalens tilblivelse viser at begge…

Les mer

Arbeidsrett. Rett på bonus som innleid arbeide arbeidere? Innleid arbeidskraft fikk rett til bonus på lik linje med fast ansatte.

HR-2020-2109-A Sammendrag: Et bemanningsforetak hadde i en fireårsperiode leid ut to ansatte til et oljeselskap, som hadde en bonusordning på virksomhetsnivå for sine ansatte. Høyesterett kom til at bonusordningen var en form for resultatlønnsordning og dermed var omfattet av lønnsbegrepet i…

Les mer

Klarer sakkyndige å avsløre en " manipulator" i barnefordelingssaker?

Artikkel av Grethe Nordhelle, publisert 5. august 2010 Artikkelen tar for seg sakkyndige sin rolle i barnefordelingssaker og gjennomgår situasjoner hvor en kan avsløre avanserte manipulatorer. Entydige konklusjoner baserer seg på ensidig stillingtaken, noe som kan bli skjebnesvangert for barn som…

Les mer

Hvilken konsekvens får manglende varsling om flytting i sak om fast bosted for felles barn.

HR-2020-1843-A Sammendrag: I tvist mellom tidligere samboere om fast bosted for deres to barn kom Høyesteretts flertall til at barna fortsatt skulle ha fast bosted hos mor etter at hun hadde flyttet med dem til en annen kant av landet, jf. barneloven § 36. Flyttingen skjedde som en reaksjon på at…

Les mer