Advokat når du trenger det. Stetind Advokat bistår i en rekke fagområder. Vi har kontorer sentralt i Trondheim, rett ved Tinghuset. Vi er opptatt av rask behandlingstid og å være tilgjengelig for klienter.

Om Stetind Advokat

Advokat Iren J. Richardsen kan tilby bistand på flere fagfelt bl.a. • Barnevern: Advokat Richardsen tilbyr bistand i saker under utredning/undersøkelse, samt saker som føres for fylkesnemnd og rettslig behandling. Advokat Richardsen har erfaring med barnevernssaker og har også undervist i juridiske emner ved NTNU, særlig rettet mot barnevernspedagogutdanningen. • Strafferett: Advokat Richardsen har erfaring fra strafferetten og kan bistå i små og store straffesaker. • Samboeravtaler/ ektepakter • Økonomisk oppgjør etter avsluttet samliv • Barnefordeling og samværsrett ved samlivsbrudd • Arbeidsrett Vi tilbyr også online samtaler i forstadiet i saker om familierett, samvær med barn og arbeidsrett. Se mer under familierett og arbeidsrett. Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

E-post: richardsen@stetindadvokat.no Telefon: 920 29 199

logo

Online konsultasjon

Placeholder

Familierett

Familierett omhandler tradisjonelt reglene for ekteskap og forholdet mellom barn og foreldre, men de siste tiårs utvikling av familiemønsteret har medført at familieretten også omfatter samboerforhold. Familierett omfatter den delen av rettssystemet som inneholder reglene om rettsforholdet innad i familien. Med begrepet familie må dette forstås i vid forstand i det dette omfatter både foreldrepar som lever sammen med sine barn, men også samboere og ektefeller uten barn samt enslige forsørgere. Sentrale områder for vår bistand: • Samboeravtaler/ ektepakter • Økonomisk oppgjør etter avsluttet samliv • Barn; ved samlivsbrudd hvor skal barnet bo fast, samværsrett
Placeholder

Arbeidsrett

Arbeidsretten angår de fleste. Vi er enten ansatte eller arbeidsgiverer. Vi leder eller blir ledet. Arbeidsretten gir rettigheter og stiller krav til begge partene – uansett om du er arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Nyheter

Besteforeldres rett til samvær når omsorgen er overtatt av det offentlige.

Har besteforeldre rett til å være part i sak for fylkesnemnda, når nemnda skal behandle behandle omsorgsovertakelse? Har de egen rett til samvær? Rettspraksis slår fast at når samvær med biologiske…

Les mer

Troskapsavtaler samboere. Mistet bil og bolig.

Troskapsavtale ble inngått mellom samboere. Samboer var utro, og det ble krevet gjennomføring av avtale. Lagmannsretten gav medhold. Det er inngått avtale mellom partene, undertegnet 2016. Begge…

Les mer

Arbeidsrett. Rett på bonus som innleid arbeide arbeidere? Innleid arbeidskraft fikk rett til bonus på lik linje med fast ansatte.

HR-2020-2109-A Sammendrag: Et bemanningsforetak hadde i en fireårsperiode leid ut to ansatte til et oljeselskap, som hadde en bonusordning på virksomhetsnivå for sine ansatte. Høyesterett kom til at…

Les mer

Ta kontakt

Ta kontakt ved å benytte skjemaet nedenfor, så hører du fra oss innen kort tid!

E-post: richardsen@stetindadvokat.no -Telefon: 920 29 199