Troskapsavtaler samboere. Mistet bil og bolig.

Troskapsavtaler samboere. Mistet bil og bolig.

Troskapsavtale ble inngått mellom samboere. Samboer var utro, og det ble krevet gjennomføring av avtale. Lagmannsretten gav medhold.

Det er inngått avtale mellom partene, undertegnet 2016. Begge partene deltok i forhandling om hvordan avtalen skulle utformes, og avtalens tilblivelse viser at begge parter var inneforstått med at den økonomiske sanksjonen skulle være en realitet. Partenes formål med avtalen var å bevare forholdet og gi B tilstrekkelig trygghet for at A ville prioritere familien. For at avtalen skulle kunne fylle sitt formål var det avgjørende at den økonomiske sanksjonen var reell. .

LH-2017-129425 - Lovdata Pro