Barnevern

Advokat Richardsen tilbyr bistand i saker under utredning/undersøkelse, samt saker som føres for fylkesnemnd og rettslig behandling. Advokat Richardsen har erfaring med barnevernssaker og har også undervist i juridiske emner ved NTNU, særlig rettet mot barnevernspedagogutdanningen.

Ta kontakt på telefon 92029199, på epost eller book en online konsultasjon.