Arbeidsrett

Du kan også ta direkte kontakt på telefon 92029199 eller på e-post: richardsen@stetindadvokat.no.

Vi har erfaring fra saker som omhandler plikter og rettigheter i arbeidsforhold, og kan bistå i forhandlinger og ved en tvist for retten.

Book en uforpliktende konsultasjon om Arbeidsrett

Dersom du ønsker en samtale for å fremlegge saken din, og for din egne del rydde i situasjonen, kan det være hensiktsmessig med en prat før en går videre. Da kan du booke en time med samtale hos oss. Du vil kun betale for denne ene timen, og det er ikke oppstart av en prosess, men en mulighet for at du får informasjon om muligheter og alternative løsninger.

Pris pr. konsultasjon er 1950 eks.mva. Booking av konsultasjonen skjer direkte på nettsiden her. Du bestiller en time og dag som passer deg, og du vil motta oppdragsbekreftelse etter bestilling. Samtalen vil foregå online, hvor du velger hvor du vil sitte, og hvem du vil ha med deg.

Dersom du ønsker å gå videre med saken, vil Stetind advokat veilede deg videre, enten ved å bistå deg eller henvise deg til en annen aktør som kan hjelpe deg. Det vil da være et nytt oppdrag.

Få juridisk veiledning om Arbeidsrett

I enhver periode av livet kommer vi opp i situasjoner som er vanskelige og vi må ta valg. Disse valgene kan potensielt medføre store endringer både for den det direkte gjelder, men også for andre.

Før en skal diskutere en mulig endring bør en ha mest mulig kunnskap om temaet. Hva som er reglene rundt dette området, hva som er alternative løsninger, hvilke rettigheter har jeg, hva vil skje dersom en velger en retning og hva blir kostnadene?

Alle disse spørsmålene bør en ha stilt og ha svar på før en tar beslutninger eller starter en prosess.

Dette kan en stille til en advokat som på generelt grunnlag kan gi en del svar slik at en kan start en diskusjon med et godt kunnskapsgrunnlag. I en diskusjon kan en da unngå å diskutere ting som allerede er bestemt av det offentlige, eller at en kan si at resultatet av en rettssak vil enten være usikkert eller at utfallet ikke vil bli som den andre hevder. En kan dermed unngå konflikter som bunner i manglende kunnskap og avvise påstander som en vet er feil.

Dette kan gi et bedre grunnlag og en økt mulighet for en løsning mellom partene i en potensiell arbeidskonflikt.

Jeg tilbyr en online samtale hvor du kan stille de spørsmål du har og dermed kan føle at du stå tryggere både i vurderingen av hva du skal gjøre, og også er bedre rustet i en diskusjon eller forhandling.