Priser

Timepris

Vår alminnelige timepris er da fra kr 1.950,- eks. mva, I noen tilfelle kan annen timepris avtales, ta kontakt med den enkelte advokat for spørsmål vedrørende dette.

Fastpris

For avgrensede oppdrag som utferdigelse av testament, samboeravtale, ektepakt og oppgjørsoppdrag kan det avtales fastpris. Dette avgjøres i samråd med den enkelte advokat.

Eksempler på slike fastprisoppdrag hos oss:

Fremtidsfullmakt Kr 5000,- eks. mva
Enkelt testament/ektepakt Kr 5000,- eks. mva
Samboeravtale Kr 5000,- eks. mva
Gjeldsbrev Kr 4000,- eks. mva
Husleiekontrakt Kr 5000,- eks. mva

Rettshjelpsforsikring

Dersom du har innboforsikring, husforsikring, eller forsikring på bilen din, båten eller campingvogna, kan du ha rett til dekning av advokatutgifter fra ditt forsikringsselskap. Advokaten vil undersøke for deg dersom du opplyser navnet på ditt forsikringsselskap og polisenummer. Som regel påløper det en egenandel som du selv må betale, men dette vil vi avklare for deg.

Fri rettshjelp eller fri sakførsel

Du kan ha krav på fri rettshjelp eller fritt rettsråd dersom du oppfyller vilkårene for dette i lov om fri rettshjelp. Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246 000,- for enslige og kr 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000,-. Visse sakstyper kan gi rett til fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. Eksempler på slike saker er barnevernsaker, asylsaker, forsøk eller gjennomført tvangsekteskap, krav om erstatning for uberettiget straffeforfølgning og voldsoffererstatning. Ta kontakt med oss så vil vi vurdere om du oppfyller vilkårene og eventuelt sende søknad til fylkesmannen for å avklare om du får fri rettshjelp eller fri sakførsel.