Arbeidsrett. Rett på bonus som innleid arbeide arbeidere? Innleid arbeidskraft fikk rett til bonus på lik linje med fast ansatte.

Arbeidsrett. Rett på bonus som innleid arbeide arbeidere? Innleid arbeidskraft fikk rett til bonus på lik linje med fast ansatte.

HR-2020-2109-A

Sammendrag:

Et bemanningsforetak hadde i en fireårsperiode leid ut to ansatte til et oljeselskap, som hadde en bonusordning på virksomhetsnivå for sine ansatte. Høyesterett kom til at bonusordningen var en form for resultatlønnsordning og dermed var omfattet av lønnsbegrepet i arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd bokstav f. Bemanningsforetaket pliktet da å betale bonus til de to ansatte som om de hadde vært fast ansatt i innleieforetaket. Det ble lagt vekt på målsettingen om å oppnå reell likestilling mellom avlønningen av fast ansatte og innleide. (Rt-sammendrag)
Henvisninger: Arbeidsmiljøloven (2005) §14-12a