Klarer sakkyndige å avsløre en " manipulator" i barnefordelingssaker?

Klarer sakkyndige å avsløre en " manipulator" i barnefordelingssaker?

Artikkel av Grethe Nordhelle, publisert 5. august 2010

Artikkelen tar for seg sakkyndige sin rolle i barnefordelingssaker og gjennomgår situasjoner hvor en kan avsløre avanserte manipulatorer.

Entydige konklusjoner baserer seg på ensidig stillingtaken, noe som kan bli skjebnesvangert for barn som havner hos feil omsorgsperson.

Den er noen år gammel, men spørsmålet er om den ikke fortsatt er relevant i saker om barnefordeling.

file:///C:/Users/Bruker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Y1IN2G0A/Kritisk%20blikk%20p%C3%A5%20sakkyndigrollen%20i%20barnefordelingssaker%20%20Tidsskrift%20for%20Norsk%20psykologforening.htm